Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; OLERead has a deprecated constructor in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/excel-to-table/excel_reader2.php on line 105 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Spreadsheet_Excel_Reader has a deprecated constructor in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/excel-to-table/excel_reader2.php on line 326 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 284 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 347 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 368 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 389 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 417 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 588 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 614 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 639 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/plugins/ninja-forms-style/styles/ninja-forms-styles.php on line 658 Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /mnt/web022/d0/01/52690601/htdocs/WordPress_03/wp-content/themes/generatepress/functions.php on line 73 ALV – Het Y

Het Y

Zwem- en waterpolovereniging uit Amsterdam

Ledenvergadering succesvol afgesloten

Vanavond, woensdag 18 juli, heeft er weer een ledenvergadering van Het Y plaatsgevonden. Ondanks een moeizame periode voor het bestuur en de vereniging, zijn er toch mooie resultaten gepresenteerd. En, wellicht belangrijker, er is een nieuw bestuur aangesteld waar de vereniging haar vertrouwen heeft getoond door unaniem voor de nieuwe bestuursleden te kiezen.

Na een constructieve vergadering, waarin de verwachting is uitgesproken dat er weer een helder beleid (en uitvoering daarvan) gepland is voor de toekomst, werd er door een aantal leden samen met het aanwezige bestuur geproost op de vereniging. Bijgaande foto levert het bewijs.

Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur wilt graag alle leden uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 1 april 2016, 20.00 uur in de Y kelder.

Deze vergadering was officieel gepland op vrijdag 25 maart, maar dat valt gelijk met Goede Vrijdag. Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering een week op te schuiven, zodat iedereen van het lange paasweekeinde kan genieten.

Mocht u verhinderd zijn kunt u zich afmelden bij de secretaris via secretaris@het-y.nl

Wij hopen u te zien op vrijdag 1 april, 20.00 uur in de Y Kelder.

Het bestuur

Download (PDF, 163KB)

Bijzondere Leden Vergadering vrijdag 27 november 2015

Via deze weg nodigt het bestuur alle leden uit voor de Bijzondere Leden Vergadering (BLV) op vrijdag 27 november 2015 om 20:00 uur in de Y kelder. Het bestuur heeft deze BLV uitgeschreven om de nieuwe contributieopbouw voor te leggen aan de leden. De uitgangspunten voor de nieuwe contributieopbouw zijn:

  • De contributie moet kosten dekkend zijn
  • De gebruiker betaalt
  • Jeugd motiveren om meer te trainen zonder extra kosten
  • Waterpolo selecties en zwemtoppers maximaal 150-200% belasten
  • Uitwisseling tussen waterpolo en zwemmen mogelijk maken
  • Beheersbaar houden contributie systeem en inzichtelijkheid van gehuurde uren opbrengst

De stukken voor deze BLV zijn per e-mail naar alle leden gestuurd. Mocht je deze stukken toch niet hebben ontvangen kan je deze opvragen bij de secretaris via secretaris@het-y.nl

Afbericht kan per e-mail worden gestuurd naar de secretaris via secretaris@het-y.nl

Hopelijk tot vrijdag 27 november!

Herman, Pepijn, Kees, Stefan en Jeroen

Bestuur Zwemverenging Het Y Amsterdam

ALV vrijdag 24 april 20:00 uur Y-kelder

Aangezien het alweer een paar weken geleden is dat jullie de uitnodiging hebben ontvangen, een reminder. Op vrijdagavond 24 april om 20:00 uur is de extra Algemene Ledenvergadering in de Y kelder.

De agenda voor de ALV is onderaan dit bericht te vinden. Alle stukken die worden behandeld tijdens de ALV hebben alle leden op 10 april ontvangen per e-mail.

Graag willen wij, het bestuur, de heer Pepijn Grimmelijkhuizen voordragen als secretaris van Het Y. Pepijn is de vader van Lieve, zij doet aan wedstrijdzwemmen. Hij zal aanwezig zijn bij de ALV zodat we allemaal kennis kunnen maken.

We rekenen op jullie aanwezigheid bij de ALV! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn kan je je afmelden bij de secretaris, secretaris@het-y.nl

Tot vrijdag iedereen!

Het bestuur

Download (PDF, 159KB)

Agenda ALV 28 november

Beste leden,

Aanstaande vrijdag 28 november, is er om 20.00 uur weer de ALV van het Y, zoals altijd in de Y-kelder.

Hieronder de agenda van de vergadering:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 22-04-2013
5. Bestuur 2015
6. Contributie 2015
7. Noorderparkbad
8. Clubkleding
9. Jubileum 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

ad 4. De notulen worden bij de agenda meegestuurd
ad 5. De voorzitter, Hellen Boering, heeft te kennen gegeven tussentijds per direct te willen aftreden. Het bestuur zal trachten na overleg met een (tijdelijke) oplossing voor dit probleem te komen. Tevens zullen Ronald Elfferich en Ad Bevelander bij de volgende ALV in het voorjaar van 2015 aftredend en niet meer herkiesbaar zijn. De leden worden met nadruk uitgenodigd om kandidaten voor bestuursfuncties voor te dragen. Namen van kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen voorafgaande de ALV worden ingediend bij de secretaris, kandidaatstelling kan ook tijdens de ALV mits 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaat met de kandidaatstelling.
ad 6. Het bestuur is voornemens de contributie voor 2015 met een percentage hoger dan de inflatiecorrectie te verhogen. Daartoe willen wij instemming van de vergadering vragen. De penningmeester is momenteel nog doende verschillende scenario’s uit te werken, een definitief voorstel zal voor de ALV aan de leden worden toegestuurd.

Contributie 2014: factuur komt eraan!

Zoals wellicht bekend, is de acceptgiro verleden tijd. Dat betekent voor Het Y ook een nieuwe manier van contributie innen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, en levert ook wat vertraging op. Er is door de contributie-administratie weer veel werk verricht, waarvoor dank!

En nu is het zover: de facturen zijn verstuurd. Hierbij vragen we alle leden om de (elektronische) brievenbus in de gaten te houden en de factuur zelf over te maken. Binnenkort hopen we ook betaling per iDeal mogelijk te maken.

Voor het volledige tarievenoverzicht kan je naar de contributie-pagina gaan. Als er nog vragen zijn over de factuur of de contributie, stuur dan een mail aan ledenservice@het-y.nl.

 

Agenda ALV 16 maart

agenda

Beste leden,

Hierbij de agenda voor de ALV op 16 maart aanstaande, 1500 uur in de Y-kelder (aansluitend is er een drankje en mogelijkheid om gezamenlijk iets te eten. Eet je mee? Schrijf je dan in voor 10 maart via  secretaris@het-y.nl)

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 27-03-2013
5. Jaarverslagen 2013
6. Financieel overzicht 2013
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Jaarverslag en financieel verslag YCA
9. Verkiezing algemeen bestuur
10. Verkiezing kascommissie
11. Begroting 2014 + contributievoorstel 2014
12.Voortgang interne organisatie
13. Resultaten enquete thuisbad inclusief besluitvorming
14. Badwatersituatie zomer 2014
15. Noorderparkbad
16. Rondvraag
17. Sluiting

ad 4. De notulen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (secretaris@het-y.nl of 020-6684374)
ad 5. Het jaarverslag van de secretaris is opvraagbaar bij de secretaris
ad 6. Het overzicht is opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeester@het-y.nl)
ad 9. Het bestuur is momenteel nog druk bezig kandidaten te vinden voor de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid. Als hier meer over te melden is zal dit de leden worden medegedeeld. Namen van kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen voorafgaande de ALV worden ingediend bij de secretaris, kandidaatstelling kan ook tijdens de ALV mits 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaat met de kandidaatstelling.
ad 11. De begroting is opvraagbaar bij de penningmeester
ad 13. U kunt hierover voor de ALV nog een kort nader schrijven verwachten
ad 17. De vereniging neemt de helft van de kosten van de gezamenlijke maaltijd voor haar rekening. Wel dient u zich i.v.m. de bestelling vooraf, uiterlijk 10 maart op te geven op mailadres secretaris@het-y.nl.

We hopen iedereen te zien op de ALV!

Bestuursleden gezocht!

Beste leden,
Aankomende ALV (16 maart) nemen we afscheid van een aantal bestuursleden. Ook heeft een bestaande kandidaat zich helaas teruggetrokken in verband met een gewijzigde werksituatie. Daarom zijn we nu dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Een functie die vervuld moet worden is die van penningmeester, zoals al eerder gevraagd. De tweede functie betreft een algemeen lid van het bestuur. Gezien de korte tijd tot de ALV is het van groot belang dat we snel kandidaten vinden.

Het bestuurswerk vraagt in de regel circa 4 uur per week. Het bestuur vergadert zelf een keer per maand, daarnaast blijkt dat ieder bestuurslid ongeveer een andere vergadering per maand bijwoont.

De afgelopen periode is het huidige bestuur bezig geweest om de richting voor de toekomst te bepalen en de vereniging daarvoor aan te passen. We zoeken dus mensen die hier een actieve rol in willen spelen.

De komende weken zullen we iedereen actief benaderen. Als je nu al interesse of vragen hebt, neem gerust contact op via bestuur@het-y.nl of bel Hellen: 0653480897, Ad: 020-6684374 of 0642337142, Ronald: 0653406768.